Горещи теми

Няма намерено съдържание

Най-важното

Мярката 60/40

Ето какво казва ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 на МС от 30.03.2020 г. (обнародвано в ДВ, бр. 31 от 1.04.2020 г.), станало известно, като Постановлението за мярка „60 на 40“ Какво се разбира под “компенсации”? Суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници/служители. За какъв период се изплащат? За целия […]

LinkedInFacebook
Дължим ли плащане по време на извънредното положение в страната заради COVID-19

Съобразно действащата в момента Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са в сила противоепидемични мерки на територията на страната, които в голямата си част на практика са насочени към преустановяването дейността на търговски обекти. По силата на Заповедта е забранено посещението на „увеселителни и игрални зали, дискотеки, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни […]

LinkedInFacebook
Извънредни мерки по български – част II ПРОМЕНИ В СРОКОВЕТЕ ПО ДАНЪЧНИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАКОНИ

ПРОМЕНИ В СРОКОВЕТЕ ПО ДАНЪЧНИТЕ И СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАКОНИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Удължава се срокът до 30 юни 2020 г. за следните задължения: Подаване на годишни данъчни декларации за деклариране на корпоративен данък (чл. 92, ал 2 от ЗКПО); Внасяне на корпоративния данък за съответната година след приспадане на внесените авансови вноски (чл. 93 от ЗКПО); […]

LinkedInFacebook
Забрана за разходки?!

С оглед динамично променящата се обстановка в страната, вчера със Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването бяха въведени нови, допълнителни рестриктивни мерки срещу разпространение COVID – 19: забрана за посещения на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места; забрана за напускане на областните центрове, освен ако […]

LinkedInFacebook
Дължим ли плащане по време на извънредното положение в страната заради COVID-19

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ, Съобразно действащата в момента Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването са в сила противоепидемични мерки на територията на страната, които в голямата си част на практика са насочени към преустановяването дейността на търговски обекти. По силата на Заповедта е забранено посещението на „увеселителни и игрални зали, дискотеки, ресторанти, заведения […]

LinkedInFacebook
1215