Статии

06.06.2016
DSP участва в Четвъртата Международна Козметична Конференция – 2016, Part 2
Водещ адвокат в адвокатско дружество Димитрова Стайкова и Партньори беше лектор на Четвъртата Международна Козметична Конференция – 2016.
17.02.2016
DSP участва в Startup Europe Week 2016
Водещ адвокат в адвокатско дружество Димитрова Стайкова и Партньори беше лектор на Start Up Europe Week 2016
03.06.2015
Иновации в лабораторния анализ на мляко
Екипът на адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и Партньори“ взе участие в семинар на тема „Иновации в лабораторния анализ на мляко“.
14.05.2015
Коментар на Марин Божков по казуса TV7 и действията на синдика
Марин Божков коментира действията на синдика и описването на техниката на TV7
28.04.2015
Несъстоятелност на “Корпоративна търговска банка” АД
Представяме най-разпространените ефекти и последици, резултат от обявяване на несъстоятелността на Банката, както и препоръка за извършване на някои незабавни действия, които са с кратки, преклузивни срокове.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14