Екип

 • Daniela.jpg
  Даниела Шиклева
  адвокат
  Даниела Шиклева
  адвокат
  Образование:
  Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (1998). Стипендиант на фондация „Атанас Буров”. Притежава над 15 г. практика като адвокат и партньор в адвокатски дружества. Притежава и допълнителна квалификация към Американска агенция за международно развитие (USAID) (2004 г.) и Международна организация за развитие на правото (IDLО – курс за адвокати EILC) Рим, Италия.  Активно участие в Балкански правен форум 2004. Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Търговско  и корпоративно право;
  Обществени поръчки;
  Данъчно право;
  Гражданско право;
  Договорно право;
  Трудово право;
  Процесуално представителство пред съд и арбитраж;
  Концесии и концесионни анализи.

  Специфичен опит:
  Адв. Шиклева е правен консултант по договори с управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2014 г. за изготвяне на правни анализи във връзка с последващ контрол по изпълнение на програмата.
  Участвала е в проекти по изработване на правни и концесионни анализи по Закона за концесиите и ППЗК, възложени от Столична община и община Плевен.
  Консултирала е МРРБ, Министерство на правосъдието и други министерства при изработване на вътрешноорганизационни актове, приложими стандарти на управление, методологии и други.

  Говорими езици:
  Английски, италиански
 • Nevena.jpg
  Невена Стайкова
  адвокат
  Невена Стайкова
  адвокат
  Образование:
  Завършила е Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (2008). Притежава и икономическо образование. Специализира изключително в сферата на събиране на вземания. Сертифициран медиатор със специалност „Търговска медиация”. Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Събиране на вземания;
  Търговско и корпоративно право;
  Корпоративно преструктуриране;
  Гражданско право;
  Процесуално представителство пред съд и арбитраж;
  Дружествено право.

  Специфичен опит:
  Адв. Стайкова е реализирала успешно редица проекти по събиране на малки, средни и големи вземания, както на частни субекти, така и на общини. Била е консултант на Община Перник във връзка с реализиране на общински вземания, произхождащи от местни данъци и такси.  Успешно е участвала в корпоративното преструктуриране на редица малки и средни предприятия.
  Активен участник в програма „Спогодби” към Център за спогодби и медиация на СРС и СГС.

  Говорими езици:
  Английски
 • Donka.jpg
  Донка Димитрова
  адвокат
  Донка Димитрова
  адвокат
  Образование:
  Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (2007). Специализирала Международно право и Международни отношения. Притежава значителен опит в работа с чужди клиенти, висши училища и общини. Сертифициран медиатор със специалност „Търговска медиация”. Кандидат към Института за развитие на правото при БАН 2013/2014 за придобиване на докторска степен по специалност „Международно право и право на Европейския съюз.” Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Обществени поръчки;
  Право на ВУЗ;
  Право на общините;
  Конкурентно право;
  Трудово право;
  Административно право и процес;
  Корпоративно преструктуриране.

  Специфичен опит:
  Адв.Димитрова е била правен консултант на няколко висши училища, в това число Технически университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Национална музикална академия „проф. Панчо Владигеров” и др.
  Била е част от екипа – консултанти към Община Перник във връзка с реализиране на общински вземания, произхождащи от местни данъци и такси.
  Успешно е участвала в корпоративното преструктуриране на редица предприятия.

  Говорими езици:
  Английски и немски
 • Bilyana.jpg
  Биляна Димитрова
  адвокат
  Биляна Димитрова
  адвокат
  Образование:
  Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” (2004). Преминала е обучение по американско бизнес право. Притежава мениджърски опит от работа в Делауеър, САЩ. Адвокат с интереси в областта на международното бизнес право и мениджмънт, правото на интелектуална и индустриална собственост. Член на Софийска адвокатска колегия.

  Практически области:
  Търговско и корпоративно право;
  Интелектуална и индустриална собственост;
  Медийно право;
  Правна регламентация на туризма;
  Правна уредба на здравеопазването;
  Право на енергийния сектор;
  Право на НПО;
  Концесионни анализи;
  Българско и европейско екологично право.

  Специфичен опит:
  Адв. Димитрова е участвала в редица проекти, в сферата на здравеоопазването, включително в областта на трансплантацията и автотрансплантацията, учредяване и управление на лечебни заведения, търговия с лекарства и лекарска отговорност.
  Била е част от екип - правен консултант на Столична община при изготвяне на концесионни анализи и документация за изграждането на подземен паркинг, както и консултации във връзка с управление на отпадъците и опазване на околната среда.

  Говорими езици:
  Английски и немски
 • Gloria.jpg
  Глория Дотова
  Юрисконсулт
  Глория Дотова
  Юрисконсулт

  Глория е завършила Университет за национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Право“. Придобила е юридическа правоспособност и е положила успешно и адвокатски изпит. В екипа на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и Партньори“, изпълнява функции на „Юрисконсулт с адвокатски права“.

  Интересите й попадат в сферата на събирането на вземания, процесуално представителство пред съд и арбитраж, търговското и корпоративно право, дружествено право. Притежава умения за водене на преговори и постигане на споразумения, като представлява и защитава интересите на клиентите на Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и Партньори“, в съдебни и извънсъдебни спорове.

  Говорими езици:
  Английски език

 • Kamelia_Krumova1.jpg
  Камелия Каменова
  стажант
  Камелия Каменова
  стажант

  Камелия е студент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, по специалност право – V – ти курс, като ѝ предстои полагане на държавни изпити.

  Тя се присъедини към екипа ни през 2013 г., като част от стажантите - студенти по право на „Димитрова, Стайкова и Партньори“, които са избрали да започнат практическа реализация на юридическото си обучение още по време на следването.

  Вследствие на добрите знания, умения, старание и стриктна лична дисциплина, които показа, Камелия е важен член на екипа ни и до днес.

 • Elizabet_Gencheva1.jpg
  Елизабет Генчева
  Стажант
  Елизабет Генчева
  Стажант

  Елизабет е студент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, по специалност право – III – ти курс.

  Тя e част от стажантите - студенти по право на „Димитрова, Стайкова и Партньори“, които са избрали да започнат практическа реализация на юридическото си обучение още по време на следването.

  Осъзнавайки, необходимостта, не само от задълбочени теоретични, но и от практически познания и умения в правната сфера, нашата кантора инвестира и полага грижи за обучението на стажанти - студенти по право, с цел повишаване на техните знания и умения и подготовката им за реално приложение на професията, веднага след успешно придобиване на необходимите дипломи.