За нас

Адвокатско дружество „Димитрова, Стайкова и Партньори“ е създадено да обедини усилията на група от юристи за решаването на мащабни задачи с висока степен на фактическа и правна сложност.

Същевременно, отчитайки необходимостта от ежедневна подкрепа за нашите клиенти в разнообразни сфери от дейността им, сме създали практика за решаване на казуси, които са от обичайната сфера на дейност и сложност, но които са еднакво важни за защита правата и интересите им.
Не на последно място, през годините екипът ни се е съсредоточил и специализирал в характерни сфери от обществените отношения, като към настоящия момент това се изразява в предоставянето на специфични, разпознаваеми правни услуги, различаващи се от традиционните юридически практики.

От средата на деветдесетте години част от членовете на екипа работят на водещи позиции в сферата на приватизацията, ценните книжа, консултантския бизнес и законодателната област. 
След 2000 година екипът имаше възможност да натрупа значителен опит в областта на обществените поръчки, управлението и правното обслужване на общините и общинските предприятия, корпоративното преструктуриране и решаването на кризи в търговските предприятия, усложнените търговски сделки и медиацията. 
С началото на финансовата криза разработихме собствени, оригинални методи за ефективно и законосъобразно събиране на вземания, провеждане на процедури по принудително изпълнение и несъстоятелност, както и организиране на надеждна защита на търговски и публичноправни субекти срещу недобросъвестна интервенция от страна на техните кредитори и контрагенти. 

Днес нашият екип обслужва множество корпоративни и публичноправни клиенти на територията на цялата страна, а така също в Сърбия, Македония, Австрия и Германия. Доказателство за качеството на нашата работа и лоялността на екипа са многобройните референции от нашите клиенти и трайните дългогодишни отношения с по-голямата част от тях. 
Ние сме убедени, че дългогодишният опит трябва да се предава и обогатява от следващите генерации юристи. Затова с удоволствие приемаме сред нас и представяме младите колеги, които със своите познания и качества се отличават от връстниците си. Те от своя страна дават на нашия екип младостта и енергията си. 

Като сме убедени, че не всичко в изкуството на юриспруденцията се купува с пари, ние сме ангажирани в социално значими обществени каузи. Резултатите от тях са огласяни в медиите, на които благодарим за ангажираността. 

Водени от съзнанието, че днес, ние юристите, сме длъжни да даваме пример за добросъвестна и компетентна работа, полагаме непрекъснати усилия за усъвършенстване на своите работни практики и процедури. Израз на това са притежаващите от дружеството сертифицирани системи по ISO 9000 и ISO 27001. 
И понеже хората са важни, защото техният труд и креативност създават всичко, непрекъснато развиваме и усъвършенстваме нашия екип.